Ordinær generalforsamling Helsingør Badminton Klub

Mandag d. 23. januar 2023 kl.17-18 i Cafeteriet i hallen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år v. konstitueret formand Jimmy
4. Forelæggelse af årsrapport inkl. revideret regnskab til godkendelse v. kasserer Patrick
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse v. kasserer Patrick
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
Forslag sendes til bestyrelsesmedlem Christina på mail klub@helsingorbadminton.dk senest mandag d.16. januar 2023
8. Valg af formand (Jimmy genopstiller)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Pernille er på valg og genopstiller)
10. Evt.

Bestyrelsen håber på et flot fremmøde og der vil blive serveret kaffe/the og snacks.

Udgivet i Ikke kategoriseret.