Ordinær generalforsamling Helsingør Badminton Klub

Mandag d. 23. januar 2023 kl.17-18 i Cafeteriet i hallen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år v. konstitueret formand Jimmy
4. Forelæggelse af årsrapport inkl. revideret regnskab til godkendelse v. kasserer Patrick
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse v. kasserer Patrick
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
Forslag sendes til bestyrelsesmedlem Christina på mail klub@helsingorbadminton.dk senest mandag d.16. januar 2023
8. Valg af formand (Jimmy genopstiller)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Pernille er på valg og genopstiller)
10. Evt.

Bestyrelsen håber på et flot fremmøde og der vil blive serveret kaffe/the og snacks.

Velkommen til sæson 2022/23

KÆRE ALLE.

Velkommen til sæson 2022/23, som løber fra mandag d. 8. august 2022 og til og med søndag d. 25. juni 2023.
Holdene er som sidste år – dog er der en ændring i trænerstaben om torsdagen.
Robert vil fortsat have mandagsholdene og vi kan om torsdagen byde velkommen til Andreas. Andreas har været træner i Snekkersten i to år og ligeledes spillet senior i HBK i to år.

Træning for SPUC er fortsat mandage med Robert.

Vi i bestyrelsen arbejder på at få Klubmodul, som vores primære kommunikationsforum samt platform for indmeldelser, baneleje, arrangementsoversigt mv. Dette er et omfattende stykke arbejde og vi vil i perioden indtil Klubmodul er helt klar, gøre brug af nuværende form for kontingentbetaling, indmeldelse osv. Lige så snart Klubmodul er klar, vil I alle skulle oprette jer der. Mere info følger.

Kontingenter til betaling i sæson 2022/23 er:
Miniton – 1100 kr.
Ungdom – 1600 kr.
Senior – 1600 kr.
Veteran – 1600 kr.
Familie – 3200 kr.

Kontingent betales for hele sæsonen via netbank eller Mobilepay ved indmeldelse.
Helsingør Badminton Klub har konto i Nordea, Helsingør
Reg Nr: 2255 Konto Nr: 1850 105 253 eller Mobilepay 29728 – senest med udgangen af august 2022.
Husk at notere fulde navn og hold ved betaling.

Baneleje koster mellem 2000-2800 kr. for en sæson.

Kontakt-oplysninger:

Formand
Jimmy Knørr Jørgensen
Mail: formand@helsingorbadminton.dk
Tlf.: 2925 9338

Kasserer
Patrick Garnild
Mail: kasserer@helsingorbadminton.dk
Tlf.: 2521 0061

Baneleje
Jimmy Knørr Jørgensen
Mail: bane@helsingorbadminton.dk
Tlf.: 2925 9338

Indmeldelser og udmeldelser
Christina Sinding Petersen
mail: klub@helsingorbadminton.dk
Tlf. 9215 4938

Vi glæder os til endnu en sæson i Helsingør badminton og et gensyn med
alle jer skønne medlemmer.

På vegne af bestyrelsen Helsingør Badminton Klub,
Patrick, Lene, Pernille, Jimmy og Christina