Klubmesterskab lørdag 27. April

Så er det blevet tid til at finde vores klubmestre for 2019.
Du skal stille op i både single og double. Ungdomsudvalget sammensætter doublepar.
Deltagelse koster 50 kr per spiller (betal via mobile pay: 29728 eller bank 2255 Kontonr: 1850 105
253). Kontanter modtages ikke.
Tilmelding foregår senest den 08. april til Søren Jensen via email: sejjensen@godmail.dk

Brug den denne blanket når du skal tilmelde dig: Klubmesterskab 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 16. september 2017 kl. 10.00

I Badmintonhallens cafeteria med følgende dagsorden:

 

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år (vil foregå i nyt interaktivt format)

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingenter ændres til 1350 kr for ungdom, 1350 kr for senior (1800 kr ved træning 2 gange om ugen) samt 2700 kr for familie kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (lige år)

  • Tina Hahn – ikke på valg

8) Valg af kasserer (i ulige år)

  • Lisbeth Schougaard – villig til genvalg

9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Thonny Eriksen – villig til genvalg
  • Jørgen Tullberg – ikke villig til genvalg
  • Søren Jensen – nyopstiller

10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

11) Valg af revisor og revisorsuppleant

  • Flemming Bech – ikke villig til genvalg
  • Britta Friis (suppleant) – ikke villig til genvalg

12) Eventuelt

HBK Regnskab 2016-17 Generalforsamling 16-9-17

Sæsonopstart 2017

Husk at vi starter sæsonen mandag den 14. august kl. 16.30 for alle ungdomsspillere. Så kridt skoene og husk ketcheren samt det gode humør og mød op til træning!