Ordinær generalforsamling Helsingør Badminton Klub

Mandag d. 23. januar 2023 kl.17-18 i Cafeteriet i hallen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år v. konstitueret formand Jimmy
4. Forelæggelse af årsrapport inkl. revideret regnskab til godkendelse v. kasserer Patrick
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse v. kasserer Patrick
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
Forslag sendes til bestyrelsesmedlem Christina på mail klub@helsingorbadminton.dk senest mandag d.16. januar 2023
8. Valg af formand (Jimmy genopstiller)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Pernille er på valg og genopstiller)
10. Evt.

Bestyrelsen håber på et flot fremmøde og der vil blive serveret kaffe/the og snacks.

Velkommen til sæson 2022/23

KÆRE ALLE.

Velkommen til sæson 2022/23, som løber fra mandag d. 8. august 2022 og til og med søndag d. 25. juni 2023.
Holdene er som sidste år – dog er der en ændring i trænerstaben om torsdagen.
Robert vil fortsat have mandagsholdene og vi kan om torsdagen byde velkommen til Andreas. Andreas har været træner i Snekkersten i to år og ligeledes spillet senior i HBK i to år.

Træning for SPUC er fortsat mandage med Robert.

Vi i bestyrelsen arbejder på at få Klubmodul, som vores primære kommunikationsforum samt platform for indmeldelser, baneleje, arrangementsoversigt mv. Dette er et omfattende stykke arbejde og vi vil i perioden indtil Klubmodul er helt klar, gøre brug af nuværende form for kontingentbetaling, indmeldelse osv. Lige så snart Klubmodul er klar, vil I alle skulle oprette jer der. Mere info følger.

Kontingenter til betaling i sæson 2022/23 er:
Miniton – 1100 kr.
Ungdom – 1600 kr.
Senior – 1600 kr.
Veteran – 1600 kr.
Familie – 3200 kr.

Kontingent betales for hele sæsonen via netbank eller Mobilepay ved indmeldelse.
Helsingør Badminton Klub har konto i Nordea, Helsingør
Reg Nr: 2255 Konto Nr: 1850 105 253 eller Mobilepay 29728 – senest med udgangen af august 2022.
Husk at notere fulde navn og hold ved betaling.

Baneleje koster mellem 2000-2800 kr. for en sæson.

Kontakt-oplysninger:

Formand
Jimmy Knørr Jørgensen
Mail: formand@helsingorbadminton.dk
Tlf.: 2925 9338

Kasserer
Patrick Garnild
Mail: kasserer@helsingorbadminton.dk
Tlf.: 2521 0061

Baneleje
Jimmy Knørr Jørgensen
Mail: bane@helsingorbadminton.dk
Tlf.: 2925 9338

Indmeldelser og udmeldelser
Christina Sinding Petersen
mail: klub@helsingorbadminton.dk
Tlf. 9215 4938

Vi glæder os til endnu en sæson i Helsingør badminton og et gensyn med
alle jer skønne medlemmer.

På vegne af bestyrelsen Helsingør Badminton Klub,
Patrick, Lene, Pernille, Jimmy og Christina

Corona restriktioner

OPDATERING I FORHOLD TIL NYE CORONA RESTRIKTIONER Ungdomstræning fra 26. oktober:
Heldigvis kan vi forsætte ungdomstræningen for alle under 21 år som normalt, selvom der er skærpede retningslinjer fra myndighederne. Så vi ses i hallen som normalt til alle ungdomshold! En ting I dog skal huske er, at man nu som på alle andre offentlige indendørs steder skal bære maske/mundbind ved indgang i hallen. Maske/mundbind skal vi ikke have på under selve træningen.
Forældre og andre voksne over 21 år må i den kommende periode IKKE komme ind i hallen, da vi så vil bryde forsamlingsforbuddet. Én træner/leder over 21 år er dog tilladt i hallen sammen med de børn og unge der er i hallen. Dog må der aldrig være mere end 50 børn/unge i hallen, hvilket ikke vil blive et problem at overhole.
For alle over 21 år: Træning og baneleje fra 26. oktober:
I vil alle blive kontaktet via email eller på anden vis i forhold til hvilke tiltag vi er nødt til at tage omkring netop jeres hold/baneleje forhold i forhold til de nye restriktioner der forbyder forsamlinger på over 10 personer.
FKU/åben hal fra 26. oktober: Indtil videre er der IKKE åben for FKU/åben hal da antallet af personer i hallen ikke kan begrænses/kontrolleres tilstrækkeligt i forhold til myndighedernes nyindførte krav.

Hvis I har nogen spørgsmål siger I selvfølgelig bare til!

Hilsen
Tina Hahn
Formand
Helsingør Badminton Klub

Sæsonstart 2020

Kære Spillere og forældre

Så starter vi ungdomstræningen op fra i morgen den 10 August

Vi har Alle de normale hold, med nogle få ændringer, da nogle træninger er en smule kortere.

Du skal bare komme på det hold du plejer at komme på.

De ændrede tider:

Mandag: 16.30 – 17.40 Ungdom begyndere (fra 9 år)

                 17.45 – 19.00 Ungdom (let øvede)

Tirsdag: 16.30 – 18.00 Unge turneringsspillere

                18.10 – 19.45 Ungsenior

Onsdag: 17.00 – 18.00 Miniton (ca 4-6 år)

Torsdag: 16.30 – 17.50 Begynder, let øvede og unge turneringsspillere

                 18.00 – 19.10 Unge talentspillere

                 19.15 – 21.00 Ung-senior talentspillere