Kontingent

Ungdom og miniton

 • Du kan træne 2 gange om ugen, 1550 kr,  men i skolens sommerferie træner vi alle kun på tirsdage.
 • Melder du dig ind i løbet af sæsonen er der mulighed for at kontingentet bliver reduceret – se tabellen nedenfor
 • Indmelselsblanket-HBK-ungdom_2020 skal altid afleveres personlig, til en af vores trænere i Helsingør Badminton Hal
  for at sikre optimalt placering af indmeldte på vores træningshold.

Husk at angive spillerens "Navn + KU" på betalingerne!!

Senior og Veteran

 • Træning en gang om ugen    1.550 kr. inklusive bolde
 • Er du studerende er kontingentet 50% af prisen for en senior spiller
 • Se nedenstående tabel for reducerede satser ved senere indmelding
 • Indmelselsblanket-HBK-ungdom_2020 skal altid afleveres personlig, til en af vores trænere i Helsingør Badminton Hal
  for at sikre optimalt placering af indmeldte på vores træningshold.

Husk at angive spillerens "Navn + KS" på betalingerne!!

Familie

 • Familie med samme bopæl (2 adresser ved forældre med hver sin bopæl). Ungdomsspillere kan deltage i 2 træninger om ugen, forældre og søskende kan spille på tider, der anvises af bestyrelsen. Deltagende familiemedlemmer skal oprettes som medlemmer af klubben.
 • Familiedage: mandage 15.00-16.30, onsdage 15.00-17.00, fredage 19.00-21.00 og lørdage 10.30-14.00
 • Familiekontingent: kr. 3.100

Husk at angive " Navn + FKU" ved familie kontingent.

Betaling

 • Der skal indbetales kontingent for hele perioden via netbank eller Mobile Pay.
 • Der skal betales kontingent for hele perioden ved indmeldelse.
 • Helsingør Badminton Klub har konto i Nordea, Helsingør
 • Regnr:   2255 Kontonr: 1850 105 253 eller Mobile Pay 29728

Udmeldelse

 • Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.
 • I forbindelse med udmeldelse,skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
 • Der tilbagebetales ikke kontingent.
Indmeldelsestidspunkt Ungdom Senior FKU
September/oktober 1.550 1.550 3.100
November/december 1.200 1.200 2.400
Januar/februar 840 840 1.680
Marts/april/maj 480 480 980
Juni/juli 220 220 440