Forside

Nyheder

EFTERÅRSFERIE UGE 42

Men du må gerne gå i hallen på de sædvanlige tidspunkter og træne selv. Der vil ikke være trænere i hallen, men du er velkommen til at bruge banerne til at få trænet lidt.

Så er der “Generalfest” – generalforsamling i nyt format

Vi vil gerne gøre vores generalforsamling til en festlig og aktiv begivenhed for store og små. Vi afholder derfor en utraditionel, men sjov og hyggelig ’generalfest’ for børn, unge og gamle

lørdag den 16. september 2017 kl. 10.00

I Badmintonhallens cafeteria med følgende program:

Kl 10-11  – fælles morgenmad og hygge

Kl 11-12 – general forsamling, blandt andet med billeder fra året der gik

Kl 12-13  – Sjov, spas, kåring af årets spiller, konkurrencer og spil i hallen for alle

 Den formelle dagsorden for selve generalforsamlingen kan findes på vores hjemmeside.

Tilmelding med antal børn og voksne til Tina på tina.w.hahn@gmail.com senest onsdag den 13. september.

 Vi vil også gerne høre fra de af jer som vil bage en portion boller J

Mange hilsner,

Bestyrelsen
Helsingør Badminton Klub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 16. september 2017 kl. 10.00

I Badmintonhallens cafeteria med følgende dagsorden:

 

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år (vil foregå i nyt interaktivt format)

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingenter ændres til 1350 kr for ungdom, 1350 kr for senior (1800 kr ved træning 2 gange om ugen) samt 2700 kr for familie kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (lige år)

  • Tina Hahn – ikke på valg

8) Valg af kasserer (i ulige år)

  • Lisbeth Schougaard – villig til genvalg

9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Thonny Eriksen – villig til genvalg
  • Jørgen Tullberg – ikke villig til genvalg
  • Søren Jensen – nyopstiller

10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

11) Valg af revisor og revisorsuppleant

  • Flemming Bech – ikke villig til genvalg
  • Britta Friis (suppleant) – ikke villig til genvalg

12) Eventuelt

HBK Regnskab 2016-17 Generalforsamling 16-9-17

HBK på Facebook

Rabat på Li-ning og bolde

Klubbens medlemmer kan nu selv bestille sportudstyr hos vores samarbejdspartner Li-ning og få 25% rabat på udsalgsprisen. Det kræver blot, at du kan opgive klubbens password ved bestillingen, som du skal foretage på www.li-ning.dk. Passwordet kan du få hos Tina Hahn.

Bolde:

200,- kr pr. dusin henvendelse kan ske i hallen til et bestyrelsesmedlem evt. en træner

Her kan du betale med Mobilepay.