Stævner

Åbne turneringer og mesterskaber

Som spiller i HBK kan du deltage i åbne turneringer og mesterskaber, der igennem sæsonen bliver afviklet over hele landet. Der er turneringer og mesterskaber for forskellige aldersgrupper og niveauer. Alle turneringer kan finder du på badmitonpeople.

Der vil løbende blive hængt opslag op på tavlen i hallen.

Egenbetaling for deltagelse i en turnering er 50 % af tilmeldings-/stævnegebyret, dog maks. 350 kr. Spilleren afholder selv udgifter under turneringen til transport, bespisning, evt. ophold m.v.   

Spilleren betaler det fulde stævnegebyr direkte på hjemmesiden badmintonpeople. Efterfølgende skal spilleren, senest 3 dage efter endt stævne, aflevere bilag: 

Der skal afleveres to  bilag:

1) Kvittering for betalingen (den man får fra badmintonpeople, gemmes som PDF-fil)

2) Programmet for turneringen, gemmes som PDF-fil.

Det er vigtigt for at kunne modtage refusion, at både kvittering og program vedhæftes i PDF-format, da de skal bruges til ansøgningen om tilskud fra Helsingør Kommune. Løber turneringen over 2 dage skal det oplyses, om spilleren har deltaget begge dage.

Såfremt en række, som spilleren er tilmeldt, ikke bliver spillet, og tilmeldingsgebyret modtages retur, skal man orientere kassereren herom.

Nyttige links

Tilmelding til turnering:

Badmintonpeople